Από   
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων
pexels-photo-210585
pexels-photo-210585

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

H SINGER παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών, για όλους τους αφυγραντήρες SINGER που διανέμονται από την εταιρία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ. και έχουν αποκτηθεί μετά της 01/10/2018.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Για την ενεργοποίηση των 5 χρόνων εγγύησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και υποβολή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο (https://www.singer.gr/el/warranty)

2. Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει, με την επιφύλαξη του όρου 1, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, όπως αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό αγοράς, π.χ. τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης αγοράς αποκλείεται. Ο καταναλωτής προσκομίζει ή αποστέλλει το αντίγραφο του παραστατικού αγοράς στην SINGER την πρώτη φορά που κάνει χρήση της παρεχόμενης εγγύησης.

3. Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. Η εγγύηση δεν εκτείνεται επ’ ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.

4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν εκτείνεται σε αναλώσιμα είδη, όπως ενδεικτικά μπαταρίες, φίλτρα, λαμπτήρες κλπ.

5. Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους προς τούτο και πιστοποιημένους τεχνικούς SINGER ή όπως αυτή υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
α) Χρήση του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτόν που κατασκευάσθηκε,

β) Χρήση του προϊόντος, εσκεµµένα ή από αμέλεια του αγοραστή, όχι σύμφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή,

γ) Εγκατάσταση και χρήση µε τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται,

δ) Θραύση,

ε) Ατυχήματα, θεομηνίες ή οτιδήποτε άλλο εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες της τάσης του δικτύου ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση κλπ.), εξαιρετικά υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος κλπ.

στ) Τα ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά από τη χρήση της συσκευής, καθώς και λάμπες, κρύσταλλα, πλαστικά και ελαστικά µέρη, φίλτρα κ.ο.κ ζ) Το κόστος συντήρησης του προϊόντος, ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους προς τούτο και πιστοποιημένους τεχνικούς SINGER ή όπως αυτή υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

7. Η SINGER διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα έξοδα αποστολής από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της SINGER είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη, μετά το πέρας των 2 χρόνων της εγγύησης.

8. Για προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, να επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.

9. Η εγγύηση ακυρώνεται:

α) Σε περίπτωση επισκευής ή απόπειρα επισκευής από µη εξουσιοδοτηµένα service, πρόσωπα ή εργαστήρια,

β) Όταν δε χρησιμοποιούνται γνήσια αναλώσιμά/ανταλλακτικά SINGER.

Μοιράσου το